zonderkunstenaarsgeenkunst

Just another WordPress.com weblog

21 Anne Berk: brief aan Vaste Kamercommissie Kunst en Cultuur 25 maart 2008

with one comment

Platform Zonder Kunstenaars Geen Kunst.

Aan:      Secretariaat van de Vaste Commissie Kunst en Cultuur.

Betreft: reactie op Kamervragen naar aanleiding van ronde tafelgesprek met de commissie over positie beeldende kunstenaars, n.a.v plannen Fonds BKVB, Mondriaanfonds. 

Oostzaan, 25 maart 2008.

Geachte commissieleden,

Allereerst willen wij u bedanken voor het feit dat u naar het Platform ZonderKunstenaarsGeenKunst heeft willen luisteren in de aanloop naar de commissievergadering van 28 maart.

Hieronder (gedeeltelijk) het antwoord op de door u gestelde vragen:

*Met het wegvallen van de subsidie aan de Federatie van Kunstenaarsverenigingen is er geen directe communicatielijn meer met de politiek. U stelt voor een Sectorinstituut op te richten.

Wij zijn blij als u de communicatielijnen wilt herstellen. Het Platform vergadert vanmiddag over de vorm die het nieuwe communicatiekanaal kan aannemen. Ik hoop morgen advies te kunnen geven.

*Fonds De Mecenas

Wij zijn blij als Groen Links met het Fonds De Mecenas een nieuwe bron van inkomsten voor kunstenaars wil creëren. Want kunstenaars hebben geld nodig om te kunnen werken. Er zijn vele Fondsen, maar er is er niet één die direct geld aan kunstenaars geeft… Bovendien is het belangrijk dat er meerdere geldstromen zijn, om een eenheidsworst te voorkomen.

Fonds De Mecenas zou, anders dan het Triodosfonds, geld aan kunstenaars moeten verstrekken zonder winstoogmerk. Voorbeeld kunnen de Trusts in Engeland zijn, waar 150 miljoen euro in omgaat. Het zou kunnen bestaan uit privégeld aangevuld met overheidsgeld.

Mijn voorstel is om te beginnen met 4 miljoen uit de Geldstroom Beeldende Kunst en  Vormgeving (nu 16,7 miljoen, zou 13,5 miljoen worden in de nieuwe Basisinfrastructuur).  Blijft over 9,5 miljoen voor de Basisinfrastructuur.

Dit ter compensatie van de beleidswijziging in 2005 die bepaalde dat de Geldstroom BKV niet meer direct aan kunstenaars wordt uitgekeerd. In oorsprong was de Geldstroom afkomstig uit de BKR en dat was geld voor kunstenaars. Dat is nu helemaal verdwenen.

Wil de overheid effectief zijn in het aanboren van privaatgeld, dan is het essentieel dat de afdeling Kunst en Zaken/Cultuurmecenaat niet alleen beleid maakt, maar ook over een geldmakelaar beschikt die het geld kan binnenhalen!!! Die ontbreekt, en wij hopen dat deze leemte snel wordt opgevuld.

*Criteria voor kunstenaars?

Dit onderdeel valt buiten onze competentie. De getallen verschillen van 10.000 kunstenaars in het Beleidsplan Fonds BKVB 2009-2012 p. 63, tot 12.000 in Het landelijk subsidiestelsel voor beeldende kunsten 1984-2005, IJdens/De Nooy/Vloet 2007.

Het is wel belangrijk u te realiseren dat  beeldende kunst iets anders is dan de creative industries.’ De laatsten functioneren in de markt, de eersten niet…

*Helaas zijn er ook vragen die niet zijn gesteld…

Voor veel kunstenaars valt door het gevoerde beleid, van het Fonds, WWIK en wegvallen Geldstroom BKV samen, de bodem uit hun bestaan.  Hoe kan dat gecompenseerd worden? Ongevraagd geven wij hieronder een aantal adviezen:

 • Trek de kunstbegroting op van 0,48% naar van 1 % van het BNP zoals in Frankrijk. 
 • Ga niet mee met de plannen voor het Fonds om het aantal beurzen te verminderen.

In 2004 werden er nog 412 beurzen verstrekt aan 12.000 kunstenaars, namelijk 30 werkbeurzen, 259 basisbeurzen en 123 startstipendia (Statistiek van landelijke subsidieregelingen voor beeldende kunst 2001 tot 2005). Het Fonds wil dit terugbrengen tot 270 beurzen (200 basisbeurzen plus 70 startstipendia. Verder zijn er nog zogenaamde flexibele werkbudgetten, waarvoor geen aantallen worden genoemd.

Ter Braak zelf spreekt over een aantal van 280 beurzen die teruggaan naar 180-200 (zie Beleidsplan Fonds 2009-2012, p 63). Dat is veel te weinig.

 • Handhaaf minimaal 412 beurzen en geef meer geld aan het Fonds.

*In 2005 werd bepaald dat 16,7 miljoen, de zogeheten Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving (BKV) uit de vroegere BKR, niet meer rechtstreeks aan kunstenaars mocht worden uitgekeerd.

 • Een substantieel deel moet worden geoormerkt voor kunstenaars, of in het Fonds De Mecenas worden gestopt.

De eisen van de WWIK (was 40 miljoen in 2003, daalde naar 25 miljoen in 2007!!! ) worden steeds verder opgeschroefd, en kunstenaars mogen hier slechts vier van de tien jaar gebruik van maken. Er vallen steeds meer mensen buiten de boot.. 

 • De WWIK moet worden verruimd tot een termijn van 10 jaar, de progressieve inkomenseis moet vervallen en de bijverdiengrens moet worden opgehoogd.
 • Beter nog is het om de WWIK om te zetten in een persoonlijk budget met rekening courant systeem, dat beter is afgestemd op de wisselende inkomsten van kunstenaars.  

De budgetten voor kunst in openbare ruimte daalden. Er zijn steeds minder opdrachten. 

 • Hoog dit op. Investeer in kunst! 
 • Zet de Nederlandse kunst in de schijnwerpers met een volwaardig podium in Amsterdam (vgl. Tate Britain),
 • Meer beeldende kunst op tv (bv. serie Kunst Na Karel Appel) en een site kunstenaarsopfilm.nl.
 • Maak kunstaankopen voor particulieren fiscaal aftrekbaar
 • Kunstenaars houden ons een spiegel voor en dat is essentieel in een samenleving die de vrijheid hoog in het vaandel heeft. Daarnaast zorgt de kunst voor een economische impuls.
 • Heb hart voor de kunst! Investeer in kunstenaars!

Onze ideeën worden breed gedragen door de kunstwereld, zo blijkt uit de meer dan 2000 handtekeningen die wij u hebben aangeboden.

Wij hopen dat u onze adviezen wilt overnemen in de vergadering.

Anne Berk,

(kunstrecensent Financieele Dagblad/Kunstbeeld),

namens Platform ZonderKunstenaarsGeenKunst.

Platform ZonderKunstenaarsGeenKunst werd in december 2007 opgericht door kunstrecensent Anne Berk en kunstenaar Jerome Symons. Andere Platformleden zijn Frode Bolhuis, Jane Boyd, Abraham Vega en Ida van der Lee. Tot de ondertekenaars behoren onder meer Henk Visch, Joost Conijn,Ewoud van Rijn,Jaap de Ruig, Juul Kraijer, Elisabet Stienstra, Thom Puckey, Eylem Aladogan, Karin Arink, Maria Roosen, Zeger Reijers, Rob Voerman Lara de Moor, Peggy Bannenberg, Ansuya Blom, Adam Colton, Gil en Moti, Martijn Engelbregt, Lidy Jacobs en vele anderen..

Het Platform ZonderKuntenaarsGeenKunst wordt gesteund door o.a: FNV-Kiem, Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Sjarel Ex (directeur museum Boymans van Beuningen), Tijmen van Grootheest (voorzitter College van Bestuur Gerrit Rietveld Academie), Stijn Huijts (directeur Het Glaspaleis), Ingrid Rollema (directeur Vrije Academie, Den Haag), Erik Bos (Galerie Nouvelles Images) en Tanya Rumpff (Galerie Tanya Rumpff), Mirjam de Winter (Galerie Phoebus), Cornel Bierens (kunstenaar-schrijver), Liesbeth den Besten (recensent), Ans van Berkum (recensent), Janneke Wesseling (recensent NRC) 

Written by zonderkunstenaarsgeenkunst

maart 25, 2008 bij 3:47 pm

Eén reactie

Subscribe to comments with RSS.

 1. Zonderkunstenaarsgeenkunst en zonder kunst geen leven.
  Naar aanleiding van uw pleidooi wil ik bij deze graag mijn sympathie betuigen.
  Angeliek Ververs, kunstenaar en gallerist

  Angeliek Ververs

  augustus 19, 2008 at 1:31 pm


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: