zonderkunstenaarsgeenkunst

Just another WordPress.com weblog

28 Verslag vergadering Vaste Kamercommissie OCenW, 27 maart 2008. Door Anne berk

leave a comment »

Hang- en stageld en nieuw Fonds De Mecenas.

Verslag vergadering Vaste Kamercommissie OCenW met minister Plasterk, 27 maart 2008

Het Platform ZonderKunstenaarsGeenKunst slaat alarm vanwege het opdrogen van de verschillende geldbronnen en de vermindering van het aantal beurzen bij het Fonds BKVB. Op 20 maart vertelden acht kunstenaars de politici over de toegevoegde waarde van hun werk en hun financiële problemen. En dat was niet tegen dovemansoren gericht. Op 28 maart besloot de politiek dat er weer een spreekbuis voor kunstenaars moet komen. De mogelijkheden van hang- en stageld en een nieuw op te richten Fonds De Mecenas worden onderzocht. Er komt een onderzoek naar de situatie van kunstenaars en de minister geeft antwoord op de brief van het Platform. Eerder was mede door het Platform de Kunstkoopregeling gered     

‘We moeten af van het woord subsidie’, zei Hans van Leeuwen van SP. ‘Overheidssteun aan kunst is een investering, die ‘morele rente’ oplevert. Er is een gefingeerde tegenstelling tussen kunstenaarsbeleid en kunstbeleid. De macht van de maker moet worden hersteld. Het aantal startstipendia- en basisbeurzen wordt gehalveerd en die zijn cruciaal om kunst te kunnen maken. Wat zijn de gevolgen voor de beroepsontwikkeling op lange termijn?’ Op verzoek van SP zal Plasterk de situatie van het beroepsveld laten onderzoeken.

De discussie over overheidssteun ontspon zich langs de politieke scheidslijnen. Van de VVD, die kunstenaars wil afkoppelen van het ‘overheidsinfuus’ en de markt zijn werk wil laten doen. De VVD was blij dat de Kunstkoopregeling (waar het Platform ZKGK zich sterk voor heeft gemaakt) ‘uit de klauwen van de overheid was gered’. Groen Links wil daarentegen meer overheidssteun. ‘Er gaat niet minder naar cultuur, maar wel minder naar de kunstenaar. En die moet brood op de plank hebben’. Groen Links herinnerde de PvdA aan zijn voornemen gezamenlijk te pleiten voor het ophogen van het kunstbudget tot 1 % van de Rijksbegroting, maar minister Plasterk ging hier niet op in. En CDA vroeg of het klopt dat er van de 70,6 miljoen voor beeldende kunst maar 10 miljoen direct wordt uitgekeerd aan kunstenaars in de vorm van beurzen. De minister meent van niet (volgens het Platform is dit wel zo).

De cultuurminister bewandelde de middenweg: ‘Een beeld in een park wordt nooit betaald door de passanten. En soms heeft de waardering tijd nodig. De overheid moet bijspringen, maar er is maar een beperkt budget.’ Hij wees de kunstenaar op zijn eigen verantwoordelijkheid. ‘Ze kunnen naast hun vrije werk ook commerciële activiteiten ontwikkelen. Je zult moeten kunnen leven van je werk.’

Mariko Peters van Groen Links was onder de indruk van het verhaal van Zeger Reijers, die een prijs won en uitgenodigd werd om een  expositie en catalogus te maken, maar eindigde met een negatief saldo. ‘Het is onacceptabel dat een kunstenaar geen honorarium krijgt’, zei Peters. ‘Er moet hang-en stageld regeling voor exposities komen, naar voorbeeld van de ‘Best Practice’ van de ArtsCouncil in Engeland. Dit zal door Plasterk worden onderzocht, maar over extra budget werd niet gesproken…

Het voorstel van het Platform ZonderKunstenaarsGeenKunst om een Fonds de Mecenas te creëren,  werd opgepakt door Groen Links, SP en de VVD. Dit Fonds zonder winstoogmerk zou moeten bestaan uit privégeld en overheidsgeld. De VVD wil het mecenaat met fiscale maatregelen bevorderen, bijvoorbeeld door vrijstelling van legaten. SP moedigde de minister aan geld voor De Mecenas aan te boren bij economische zaken. Plasterk zei hierop terug te komen bij de bespreking van het programma cultuur en economie en zei dat dit fonds geen substituut mag zijn voor overheidsgeld’.

SP vroeg de minister schriftelijk te antwoorden op de vragen van het Platform ZonderKunstenaarsGeenKunst. Verder waren de partijen  het erover eens dat er een nieuw communicatiekanaal moet komen. Onduidelijk is of het een kostbaar sectorinstituut moet worden of een eenvoudige opzet rond een site, die als waakhond, spreekbuis en denktank kan dienen, zoals het Platform wil. ‘Belangrijk is dat de club representatief is voor het veld’, zei de minister.

CDA en VVD pleitten voor het verminderen van het aanbod door een scherpere selectie bij de kunstacademies, waarbij CDA vond dat er meer ruimte moet zijn voor individueel onderwijs. Groen Links sloot zich hierbij aan en pleitte voor specialisatie van academies. Plasterk is niet voor het terugdringen van het aantal studenten. Hij wil iedereen een kans geven. Op eigen risico, want er zijn er maar weinig die van hun werk kunnen leven en dat is niet de verantwoording van de overheid. Maar hij gaat de wens van de Kamer onderzoeken.

Verder zet Plasterk zijn plannen voor het verleggen van de Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving (wordt 13,5 miljoen) door. Ondanks de protesten (ook van het Platform) wordt het geld doorgesluisd van de provincies naar de steden. SP maakt bezwaar omdat de overheid dan geen greep meer heeft op de manier waarop dit geld wordt besteed. Partijgenoot Paul Kalma (PvdA) betwijfelt of de steden voldoende expertise hebben. CDA denkt dat kleinere steden niet worden voorzien: ‘Er vallen gaten.’  En Groen Links wijst op het gevaar dat dit geld van het Rijk wordt ingezet als substituut voor het gemeentelijke kunstbudget.

Nicolien Vroonhoven (CDA) was gegrepen door het verhaal van steenbeeldhouwster Petra Boshart, die geen beurs kreeg van het Fonds BKVB. ‘Ambachtelijke kennis is belangrijk’, aldus Vroonhoven, maar wat Plasterk betreft zou deze discipline ook een kans moeten maken bij het Fonds.

Er werd niet ingegaan op het nieuwe beleidsplan van het Fonds BKVB (2009-2012). De Raad van Cultuur brengt hier nog advies over uit. De WWIK komt later aan de orde. De budgetten voor kunst worden vastgesteld op Prinsjesdag.

Written by zonderkunstenaarsgeenkunst

maart 29, 2008 bij 2:11 pm

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: