zonderkunstenaarsgeenkunst

Just another WordPress.com weblog

Totaal aantal beurzen voor kunstenaars van Bkvb van 1988- heden

with one comment

Totaal aantal beurzen voor kunstenaars van Bkvb van 1988- heden)

Tabel B. Aantal kunstenaars per subsidiesoort en per jaar

(uit Landelijk subsidiestelsel voor beeldende kunst 1984-2005: bereik, structuur en doorstroming/IVA okt. 2007, p. 62.

Het Platform ZonderKunstenaarsGeenKunst heeft uit deze bron alleen het aantal beurzen vermeld

en die opgeteld om de ontwikkeling hiervan in beeld te krijgen. Dit zijn de cijfers in roze.

Helaas ontbreken cijfers over de hoogte van de budgetten. Uit een document van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen blijkt dat kunstenaars in 1983 130 miljoen gulden ontvingen.

Nu is er nog 37 miljoen euro, te weten 12 miljoen via Fonds BKVB en 25 miljoen uit de WWIK)

BKV =Beroepskostenvergoeding

BAS= Basisstipendia

SS= Startstipendia

WB= Werkbeurs

OIS- Overige subsidies

JAAR….BKV…. BAS…. SS…. WB…. OIS…. TOTAAL AANTAL BEURZEN

1988…. 1433 ……0……. 82…… 95…… 33…. 1643

1989…. 1257 ……0….. 109…. 152…… 92….. 1610

1990……928 …….0 …..107 ….171 ……45….. 1251

1991….. 879……. 0….. 105 ….164…… 73….. 1221

1992….. 684……. 0 …..106…. 190…… 57….. 1037

1993 1026 …… 0 …….78…. 165…… 80….. 1349

1994….. 583….. 794….. 73…. 118…… 36….. 1604

1995 …… 0……. 411….. 89 ….115…… 45……. 660

1996……. 0……. 385….. 71 ….121…… 68……. 645

1997……. 0……. 336….. 73…… 77…… 42……. 528

1998…… 0…….. 338….. 87 …..99 …….40……. 564

1999 ……0 ……..300 …..65…. 112 ….. 49 …… 526

2000 ….. 0 ……..220 102…. 141 ….. 56……. 519

2001 ….. 0 ……. 371…… 81… 142…… 87……. 681

2002 ….. 0 ……..566 … 131….. 67….. 178……. 942

2003 ……0…….. 430 … 136….. 24….. 127……. 717

2004 ……0…….. 269…. 123 …. 30….. 121……. 543

2005 ……0 ……..197 ……71 …… 0 …..108……. 376

2009-2012

……………0……….. 0 ……68 ……..0 …..195*……. 263

*Zie ‘De kunstenaar centraal’, Beleidsplan Fonds BKVB 2009-2012, p.121

De basisstipendia zijn opgeheven en worden nu aangeboden als Stimuleringssubsidies:

te weten Standaard Bijdrage Werkbudget en Flexibele Bijdrage Werkbudget.

Bij de laatste categorie krijgen kunstenaars wisselende bedragen.

Het aantal van 195 kan dus hoger uitvallen.

Verder kun je deze beurs pas na 8 jaar aanvragen.

Advertenties

Written by zonderkunstenaarsgeenkunst

februari 19, 2009 at 7:37 am

Geplaatst in Uncategorized

kunstenaars en creatieve industrie in Rotterdam

leave a comment »

Enige feiten over de creatieve industrie in Rotterdam in relatie tot de positie van de autonome kunstenaar, door Chris Bouma, van SKAR (atelieruimten Rotterdam) feb. 2009

Sinds 2000 is het land, mede door een publicatie van Richard Florida, in de ban van de creatieve industrie. Het lijkt wel of iedere stad, deelgemeente en wijk dit fenomeen binnen haar grenzen wil faciliteren. Onzin natuurlijk, deze industrie moet het hebben van synergie en dat kan alleen wanneer clustering wordt gestimuleerd. Wat nu veel gebeurd is spreiding en spreiding maakt onzichtbaar.

Creatieve industrie is een groot begrip wat opgedeeld kan worden in drie segmenten

De kunsten, Media en entertainment en de Creatieve zakelijke dienstverlening.

Tot de kunsten wordt gerekend de theaters, de schouwburg, de galerieën, de musea

Dienstverlening t.b.v. de kunstbeoefening, beoefening en productie van podiumkunsten en tot slot de beoefening van de scheppende kunst. (19%, een vijfde van het totaal).

Onder media en entertainment verstaan we de bioscopen, radio/tv, filmproductie, fotografie, pers, nieuwsbureaus, journalisten en de hoofdgroep wordt gevormd door de uitgeverijen.

(33%, een derde van het totaal)

Creatief zakelijke dienstverlening bestaat voor meer dan de helft uit architecten en technisch ontwerpbureaus, daarnaast reclamebureaus, stedenbouw en landschaparchitecten en tot slot interieur en modeontwerpers. (48%, de helft van het totaal)

Bijgevoegd eveneens een pdf bestand waarin te vinden een opsplitsing van bedrijfstakken in percentages, gebaseerd op een onderzoek van TNO cijfers 2003. Het laat zien dat het bij de scheppende kunsten gaat om 6% van het totaal dat gerekend wordt onder kunsten. Fotografie ook 6% valt onder de categorie media en entertainment, daaronder vallen ook de uitgeverijen waarbij de dagbladen er met 61% uitspringen.

Dat de creatieve industrie interessant is, blijkt uit het feit dat de Rotterdamse economie tussen de jaren 1996 en 2004 gemiddeld 2,7% per jaar is toegenomen, de creatieve industrie is in die periode jaarlijks gegroeid met 8%. De creatieve industrie is in Rotterdam goed voor 10.000 voltijd banen, dat was in 2003 goed voor 400 miljoen euro aan omzet.

Het is om die reden niet vreemd dat de Gemeente Rotterdam de creatieve industrie tot speerpunt heeft uitgeroepen en daarmee kansen wil creëren voor de sector. Rotterdam heeft de ambitie om in de komende drie jaar het aantal voltijdbanen met 2000 te laten groeien.

In het begin van de ontwikkeling van de creatieve industrie is vaak gedacht dat de autonome kunsten automatisch mee kunnen groeien. Dat blijkt echter lastiger dan gedacht. Autonome kunstenaars kunnen niet afgerekend worden op economisch rendement en dat gebeurd wel met de creatieve ondernemer. De creatieve ondernemer valt onder de wethouder economie, de autonome kunstenaar onder de wethouder cultuur.

Autonome kunstenaars hebben een andere opdracht en worden ook anders beoordeeld. De opdracht is op creatieve en originele wijze het tot uiting of voorstelling brengen van gedachten of gevoelens op ontroerende of schokkende wijze.

Wanneer ik in Rotterdam kijk naar het percentage autonome kunstenaars dan blijkt dat dit minder is dan 10% van het totaal van de creatieve industrie. Dan heb ik het over alle disciplines.

Deze kunstenaars worden afgerekend op inhoudelijke kwaliteiten. Hun kwaliteit schuilt in de spiegelende kracht voor de beschouwer om zichtbaar te maken wat zich in de tijdsgeest voor doet.

Autonome kunst uit alle disciplines zullen altijd ten dele afhankelijk zijn van subsidie.

Het is de kunst de overheid er van te overtuigen dat het succes van een groot deel van de creatieve industrie te danken is aan de autonome kwaliteit van kunstenaars. Deze kunstenaars vormen de research & development afdeling van de creatieve industrie. Dit soort afdelingen zijn binnen iedere industrie onontbeerlijk en kosten altijd geld. Geen innovatie betekent het opdrogen van de productie. Autonome kunst zal altijd blijven bestaan. Toch moeten we nadrukkelijker de rol van de autonome kwaliteit binnen de creatieve industrie benoemen en opeisen. Er is een groot grijs gebied binnen de creatieve industrie waarbinnen een autonome kwaliteit aanwijsbaar is, dat moet je gebruiken en niet gratis weggeven. Het belang van die autonome kunst voor de creatieve industrie zou altijd moeten leiden tot een samenwerkingsverband tussen de wethouder cultuur en de wethouder economie.

Written by zonderkunstenaarsgeenkunst

februari 19, 2009 at 7:22 am

Geplaatst in Uncategorized

Korte samenvatting bijeenkomst STROOM HCBK, maandag 12 januari 2009.

leave a comment »

Korte samenvatting bijeenkomst STROOM HCBK, maandag 12 januari 2009.

Thema: “Op zoek naar een adequaat representatiemodel voor (Haagse) kunstenaars”.

Inleiding Arno van Roosmalen, directeur STROOM HCBK.

Hij sprak over de ondersteunende, motiverende functie die STROOM zou hebben. Men zou altijd openstaan voor advies, vragen, enz.

Jerome Symons, 1e spreker.

Goede informatie is relevant voor kunstenaars, zij willen wel geïnformeerd worden, maar niet met hun mening naar buiten komen, was zijn ervaring.

Zijn advies was dat men veel meer moet luisteren naar de vrije geluiden uit het veld. Zij die onze aanspreekpunten zijn staan niet open voor de geluiden uit het veld.

Advies: Blijf vrije onafhankelijke kunstenaars, krachten bundelen, niet te grote groep vormen die dit beheren (ca 9). Bijvoorbeeld Platform Kunstenaars voor Kunstenaars, geen statuten!!! Weblog maken en onderhouden, makkelijk maken als aanspreekpunt voor de kunstenaars.

Onze belangen inventariseren en formuleren, feiten bundelen…… Serieus aanspreekpunt worden voor zowel de politiek als de vakbonden, dan komen ze wel.

In Arnhem hebben ze een jaar lang actie gevoerd (Slag voor Arnhem), nu een succes, hebben op politiekniveau iets bereikt. Krijgen nu nieuwe ateliers in verbeterde vorm qua aantal terug en ook is er veel meer geld voor de kunst!

Karin de Jong 2e spreker.

Werkt pas ¾ jaar voor Platform Kunstenaars CBK Rotterdam…..

Werkt geheel als zelfstandig beeldend kunstenaar en wordt ingehuurd door CBK. Dit Platform zou inmiddels een goed georganiseerd instelling zijn (door hun verleden). Waar Karin hierover niets te zeggen….

Wel was haar advies: Voor jezelf opkomen, wat kost je, goed doorgeven. Leer als kunstenaar kijken naar de grote problematiek, niet verzanden in je eigen verhaal. En… beter voorbereid naar forums gaan.

Inger Minnesma bleek door ziekte verhinderd! Arno vond Theunis IJdens (socioloog) van Universiteit van Tilburg tussen de gelederen…. Wetenschappelijk medewerker.

Advies: Waar liggen de belangen van de Beeldende Kunstenaars??? Nu te veel versnipperd, domein waar ze opereren is te verdeeld.

Kom je op voor representatie, dat je vertegenwoordigd wordt, een stem hebt? Onderhandelen is een ander motief.

Ambitie: is er iets te onderhandelen in Den Haag? Definiëren van algemene belangen. Accepteer onder elkaar de vertegenwoordigers.

Pleit ook voor losvaste verhoudingen op een bepaald platform…. Naar de politiek en de vakbonden.

Debat.

Wordt het een Platform die alleen de belangen benoemen of een beroepsgroep, onderscheid maken. Analyse maken.

Nu blijkt n.a.v. de activiteiten van het Platform ZonderKunstenaarsGeenKunst een boemerang reactie te komen vanuit de politiek. Theunis maakt zich hierover zorgen, de vraag luidt nl. “Zijn er niet te veel kunstenaars en te veel kunstopleidingen”? M.a.w. de discussie is de andere kant op gegaan!

Laat kunstenaars spreken voor kunstenaars, ook je mening naar de politiek formuleren.

Er volgde een discussie n.a.v. een vergelijking naar de kappersbranche en hoe die als kleine zelfstandigen zijn gegroepeerd.

Reactie uit de zaal was: kunst is cultuur gerelateerd – opereert op een complex veld – het veld is te ingewikkeld.

Ons belang is ook te zoeken naar sterke vertegenwoordigers.

Ook vertegenwoordigen op locaal gebied, dat bindt ook.

Written by zonderkunstenaarsgeenkunst

januari 23, 2009 at 5:17 pm

Geplaatst in Uncategorized

7 december 2008: Debat over kunstenaarsbeleid

leave a comment »

7 december debat over kunstenaarsbeleid
met Platform ZonderKunstenaarsGeenKunst
en de fondsen.
Sousterrain, Messinastraat 38 b,Amsterdam
www.sousterrainamsterdam.nl

debat-7-december-21

Written by zonderkunstenaarsgeenkunst

december 3, 2008 at 12:38 am

Geplaatst in Uncategorized

29 oktober, Vergadering van het Platform ZonderKunstenaarsGeenKunst

leave a comment »

Kom naar de vergadering van

Platform ZonderKunstenaarsGeenKunst

29 oktober in Amsterdam

19:30 uur

WG terrein (WG Punt)

M.v.B Bastiaansestraat 15

(zijstraat 1e Helmersstraat)

Amsterdam

Written by zonderkunstenaarsgeenkunst

oktober 23, 2008 at 2:37 am

Geplaatst in Uncategorized

Kom zelf op voor je belangen!

leave a comment »

Beste Kunstenaars,

In de politieke arena wordt al eeuwen een zeer verwarrende machtsstrijd gevoerd over wat kunst is, over wat topkunst is en wat topkunst niet is (middelmatig kunst, volkskunst, etc). Maar ongeacht wie bepaalt wat topkunst is, er is iets dat alle kunstenaars verenigt. Alle kunstenaars hoe “slecht” of “goed” ze ook zijn, hebben ze allemaal behoefte aan bestaanszekerheid, welzijn en de juiste omstandigheden om kunst te mogen produceren.

Helaas de positie van de individuele beeldende kunstenaars is bedroevend slecht.(*)

Het rijksbudget voor de Beeldende Kunsten 2005-2009 was 70,6 miljoen waarvan maar 10 miljoen direct werd uitgekeerd aan kunstenaars in de vorm van beurzen.

Van de 12.000 erkende beeldend kunstenaars kregen maar 571 topkunstenaars subsidies.

Vanaf 2009 er zullen zelfs minder topkunstenaars een beurs ontvangen.

Het gemiddelde inkomen van een kunstenaar is 900 euro bruto per maand.

Het weinige geld, ooit bestemd voor kunstenaars, wordt overgeheveld naar de tussen personen zoals instituten, aannemers, directeuren, secretaressen, bestuurders en in vastgoed (dure huur en koop) . Maar liefst niet naar individuele kunstenaars.

WWIK

In 2007 maakten 2.200 kunstenaars gebruik van de WWIK en iedere jaar neemt die aantal af.

De Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK) voor beeldend kunstenaars bekostigd Sinds 1993 uit de pot van de ministerie van Sociale Zaken (€40 miljoen in 2003, €25 miljoen in 2007) is een afsterf constructie. Bedoeld om kunstenaars te dwingen om afstand te doen van de bijstandsuitkering. Wie geen ondernemer wordt, wordt letterlijk gedwongen om te werken met behoud van uitkering voor een re-integratie bureau en wordt niet meer als kunstenaar gezien. Gemeentebestuurders hebben profijt van dit beleid omdat het geld van de weggevallen uitkeringsgerechtigden dat vrij komt, mogen ze gebruiken naar eigen inzicht voor andere doelen zoals de metro Noord-Zuidlijn in Amsterdam.

Werkruimtes

Ook de infrastructuur voor beeldende kunstenaars is bedroevend slecht. Bedrijf en werkruimtes zijn ontoereikend voor kunstenaars. De introductie van de “vrije” markt op de sociale huisvesting heeft een funest effect op de burger in het algemeen en de kunstenaar in het bijzonder. Duizenden kunstenaars hebben in de laatste jaren hun studio kwijt geraakt vanwege de sloop, renovatie en verkoop plannen van project ontwikkelaars zoals woning corporaties en Gemeente. Vervolgens vanwege de hoge huurprijzen kunnen zij niet meer aan een andere werkruimte komen.

Alleen in Amsterdam zijn maar liefst 1.2 miljoen Km² leegstaande bedrijfsruimte, in geheel Nederland ligt de cijfer een stukje hoger met ruim 4 miljoen Km².

Politici weigeren iets daar aan te doen. Wat politici wel graag doen is het doorvoeren van een twee sporen beleid. Aan de ene kant creëren ze – mondjes maat – tijdelijke broedplaatsen voor zeer hoge huurprijzen waar kunstenaars misbruikt worden om buurten te “upgraden”. Upgraden houdt in dat goedkope werkruimtes in “probleem wijken” worden aan kunstenaars tijdelijk verhuurd tot op het moment dat de verkoop en huurprijzen van de desbetreffende buurten zo hoog ontwikkelt zijn dat de kunstenaars niet meer nodig zijn. Dan komen de werkruimtes in de “vrije”markt terecht voor woekerprijzen.

Aan de andere kant worden kunstenaars misbruikt als anti-kraak wacht, op die manier helpen ze -onbedoeld- speculatie en leegstand in staand te houden.

Etc, etc, etc.
Vertegenwoordigers

Zijn we tevreden met onze vertegenwoordigers? Kunnen wij erop vertrouwen dat onze traditionele “vertegenwoordigers” ons belangen zullen naar behoren blijven behartigen?

Als onze vertegenwoordigers ons belangen al tot behoren behartigen dan hoe is het dat wij -de individuele beeldende kunstenaars- daar niets van merken?

Wat kunnen wij hier aan doen?

Het antwoord is heel simpel. Zelf doen!!

Er is niemand die beter voor de belangen van de beeldende kunstenaars kan opkomen dan de kunstenaars zelf. Daarom nodig ik jullie uit om krachten te bundelen, om elkaar te steunen, om samen te gaan werken op basis van solidariteit en participatieve democratie -echte democratie. We moeten de traditionele hiërarchische structuren niet na-apen, wij zien de resultaten, het werkt niet in ons voordeel, niet alleen niet in de kunsten sector maar ook niet in andere sectoren -vakbonden, politieke partijen, verenigingen, etc-

Wij zullen werkgroepen moeten creëren waar iedereen iets van zijn tijd bijdraagt om de collectieve kennis en ons capaciteit te vergroten. We moeten voorkomen dat wij onze verantwoordelijkheid aan een specialist of vertegenwoordiger overdragen, zo was het in het verleden en dat heeft er voor gezorgd dat wij van onze organisaties en van ons eigen werkelijkheid zijn vervreemd geraakt, waardoor bestuurders en specialisten ook geïsoleerd raakten maar tegelijkertijd veel macht naar zich toe trokken. Een slechte ontwikkeling met zeer -voor ons- nadelige consequenties, zoals regentesk gedraag.

Denk niet dat met het betalen van lidmaatschapsgeld je je eigen individuele verantwoordelijkheid af kan kopen. Die beroemde afwachtende houding van “wat ga je voor mij doen?” is achterhaald. De juiste houding is “wat gaan wij voor elkaar doen?”, “wat kan ik voor het collectief doen” anders reden wij het niet.

Voor een goed functionerende organisatie Geld is niet zo belangrijk zoals men normaliter denkt, maar betrokkenheid is onmisbaar. Stel je voor, als iedere kunstenaar een paar uur per maand van zijn tijd bijdraagt, dan zijn wij al behoorlijk vooruitgegaan.

(*) Veel informatie over de cijfers en de financiële positie van de kunstenaars is in ons weblog te vinden, in de rechtse kolom ( pagina’s: 01 cijfers )

Kom zelf op voor je belangen!

Met vriendelijke groet,

zkgk@live.nl

Abraham Vega

Written by zonderkunstenaarsgeenkunst

september 15, 2008 at 7:08 am

Geplaatst in Uncategorized

Pleidooi van Harmen Verbrugge voor een inkomen van kunstenaars

leave a comment »

PLEIDOOI VOOR EEN INKOMEN VAN KUNSTENAARS maart, 1997 Rotterdam

De samenleving keert zich af van de hedendaagse kunst. Alleen wat ver boven de middelmaat uitsteekt is nog goed genoeg. Zoveel moois is immers te aanschouwen in zoveel mooie musea. In een wereld zo rijk bedeeld met kunstwerken is het voor de kunstenaar moeilijk zich te handhaven: hij moet zich voortdurend meten met de groten en dat worden er steeds meer. De culturele erfenis van kunstenaars uit het verleden ligt pijnlijk zwaar op de schouders en over diezelfde schouders heen kijkt de kunstmin­naar bewonderend naar zijn voor­gangers. De kunstenaar van nu verliest terrein en moet zich daarom dringend bezin­nen op zijn positie in de kunst en in de maatschappij.

Financieel verkeert de kunstenaar in een uitzichtloze situatie en maatschappelijk gezien is het met hem al niet beter gesteld….

Pleidooi van Harmen Verbrugge

De voledige pleidooi bevindt zich op “pagina’s” nummer 31 in de rechtste kolom.

Written by zonderkunstenaarsgeenkunst

september 15, 2008 at 12:42 am

Geplaatst in Uncategorized